มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพผู้หญิง

"ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง  ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้"

มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญ ควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยตนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคม สมภาคภูมิ


ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บริจาคปฏิทิน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  นำไปผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการเห็น
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป บริจาคปฏิทิน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  นำไปผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการเห็น

 

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด  (MASSWELL CHEMICAL GROUP COMPANY LIMITED) ได้บริจาคปฏิทิน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิฯ นำไปผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการเห็น โดยมี นางสาวณัฐริกา จันทร์พลับ เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมองค์กร สำนักบริหารมูลนิธิ ฯ ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบปฏิทิน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้

คุณเพ็ชรา ปิ่นทอง และครอบครัว นำขนมมาบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

คุณเพ็ชรา ปิ่นทอง และครอบครัว นำขนมมาบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

คุณเพ็ชรา ปิ่นทอง และครอบครัว ได้นำขนมมาบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้

พระมหาธวัช โพธิเสวี เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน  มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมคณะกลุ่มสวดมนต์มหาจักรพรรดิ ได้หมดถ้าสดชื่น USA
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

พระมหาธวัช โพธิเสวี เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน  มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมคณะกลุ่มสวดมนต์มหาจักรพรรดิ ได้หมดถ้าสดชื่น USA 

 

พระมหาธวัช โพธิเสวี เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน  มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมคณะกลุ่มสวดมนต์มหาจักรพรรดิ ได้หมดถ้าสดชื่น USA ได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางการเห็น  โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นรูปโลโก้ของอาสาสมัคร เป็นทรงกลม พื้นสีฟ้า มีรูปฝ่ามือและหัวใจสีขาว อยู่บนพื้นสีฟ้า
งานอาสาสมัคร

ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยงานอาสาสมัคร

รูปโลโก้วงกลมสีฟ้า ในภาพมีเงาคน 3 คนสีขาวชูมือขึ้นเหนือศรีษะทั้ง 3 คน แสดงความสนุกสนาน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการทางการเห็น

เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงร้านค้า เป็นทรงกลมสีฟ้า ภายในภาพมีรูปร้านค้าสีขาว อยู่ภายในวงกลมสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้พิการทางการเห็นเป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

เป็นโลโก้ที่ออกแบบเพื่อแทนสัญลักษณ์การบริจาค เป็นรูปวงกลมสีฟ้า ภายในมีมือถือเหรียญ สีขาว ทำท่าเหมือนบริจาคเงิน
ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.