มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพผู้หญิง

"ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง  ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้"

มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญ ควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยตนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคม สมภาคภูมิ


ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ

คณะจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 12 กันยายน 2566

(เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566) : คณะจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย คุณศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ คุณไกร มหาสันทนะ รองอธิบดีกรมการทูต และคุณณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และข้าราชการ บุคลากร ของกรมพิธีการทูต จัดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ และ คุณจันทรา อินทรทูต รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และโรงเรียน ให้การต้อนรับ

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุน แก่มูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 12 กันยายน 2566

(เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566) : คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบของบริจาคดังกล่าว

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุน แก่มูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่าง แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 12 กันยายน 2566

(เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566) : ตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่าง ไอศกรีม และขนม แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุน แก่มูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นรูปโลโก้ของอาสาสมัคร เป็นทรงกลม พื้นสีฟ้า มีรูปฝ่ามือและหัวใจสีขาว อยู่บนพื้นสีฟ้า
งานอาสาสมัคร

ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยงานอาสาสมัคร

รูปโลโก้วงกลมสีฟ้า ในภาพมีเงาคน 3 คนสีขาวชูมือขึ้นเหนือศรีษะทั้ง 3 คน แสดงความสนุกสนาน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการทางการเห็น

เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงร้านค้า เป็นทรงกลมสีฟ้า ภายในภาพมีรูปร้านค้าสีขาว อยู่ภายในวงกลมสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้พิการทางการเห็นเป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

เป็นโลโก้ที่ออกแบบเพื่อแทนสัญลักษณ์การบริจาค เป็นรูปวงกลมสีฟ้า ภายในมีมือถือเหรียญ สีขาว ทำท่าเหมือนบริจาคเงิน
ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.