มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพผู้หญิง

"ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง  ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้"

มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญ ควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยตนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคม สมภาคภูมิ


ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ

การประชุมหารือเพื่อเตรียมสถานที่ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็น Community Isolation สำหรับคนตาบอดที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว)
วันที่ 25 กรกฏาคม 2564

ในวันนี้ 25 กรกฎาคม 2564  นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางอรทัย ฐานะจาโรและนางอรวรรณ คราประยูร กรรมการมูลนิธิฯ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนตาบอด รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี อ.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ นายไพโรจน์ กิตติรัตน์พัฒนา ผู้แทนจาก SCG ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมสถานที่ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็น Community Isolation สำหรับคนตาบอดที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ท่านสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิฯ
วันที่ 22 กรกฏาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ท่านสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิฯ ได้ดังนี้

 

1. บริจาคเงิน ทำได้โดยโอนผ่านช่องทางออนไลน์หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ หากประสงค์บริจาคเงินโดยไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้) ด้วยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง

2. บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค โดยใช้บริการบริษัทขนส่งหรือนำส่งที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง (มูลนิธิฯจะจัดทำกล่องปันสุขส่งให้นักเรียนตาบอด และครอบครัว)

 

ขอขอบพระคุณท่านที่ร่วมบริจาค

คณะสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 15 กรกฏาคม 2564

(เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) : สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ นำโดย คุณนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำ ภาค ๑ พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นรูปโลโก้ของอาสาสมัคร เป็นทรงกลม พื้นสีฟ้า มีรูปฝ่ามือและหัวใจสีขาว อยู่บนพื้นสีฟ้า
งานอาสาสมัคร

ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยงานอาสาสมัคร

รูปโลโก้วงกลมสีฟ้า ในภาพมีเงาคน 3 คนสีขาวชูมือขึ้นเหนือศรีษะทั้ง 3 คน แสดงความสนุกสนาน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการทางการเห็น

เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงร้านค้า เป็นทรงกลมสีฟ้า ภายในภาพมีรูปร้านค้าสีขาว อยู่ภายในวงกลมสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้พิการทางการเห็นเป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

เป็นโลโก้ที่ออกแบบเพื่อแทนสัญลักษณ์การบริจาค เป็นรูปวงกลมสีฟ้า ภายในมีมือถือเหรียญ สีขาว ทำท่าเหมือนบริจาคเงิน
ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.