มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพผู้หญิง

"ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง  ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้"

มูลนิธิปณิธานสานความรู้ แก่เพื่อนผู้พิการการมองเห็น ได้ฝึกฝนวิชาชาญ ควรบำเพ็ญ เพื่อจักเป็นงานอาชีพสำหรับตน ให้ช่วยตนช่วยสังคมช่วยชาติได้ เช่นปวงชนทั่วไปทุกแห่งหน ยิ้มสู้อุปสรรคได้ไร้กังวล เป็นหนึ่งคนแห่งสังคม สมภาคภูมิ


ข่าวสารต่าง ๆ

ข่าวสารต่าง ๆ

ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล
วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล "Eazy Running For The Blind 2020 วิ่งเพื่อให้ - ยิ่งวิ่ง ยิ่งมองเห็น"

เพื่อนำรายได้สมทบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นในด้านการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน

 

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Virtual Run ในครั้งนี้ได้

โดยวิ่งสะสมระยะทางให้ได้ขั้นต่ำ 10 กิโลเมตร จะวิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ภายในระยะเวลากิจกรรม

และพบกับ Pack ของที่ระลึกดีไซน์พิเศษ ออกแบบโดย Greyhound Original

เปิดรับสมัคร

- สะสมระยะทางการวิ่ง 10 Km วันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

- สะสมระยะทางมากที่สุด วันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เริ่มเก็บสะสมระยะวิ่ง วันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ส่งผลการวิ่ง วันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 23.59 น. ส่งผลวิ่งที่ ThaiRun

กฎกติกาการสะสมระยะ

- เมื่อได้รับการยืนยันสถานการณ์สมัครก็เริ่มวิ่งและส่งผลได้เลยตามวันและเวลาที่กำหนด

- สะสมระยะทางการวิ่ง 10 Km จะวิ่งที่ไหนก็ได้ (สามารถส่งผลได้หลายๆ ครั้ง รวมให้ครบระยะที่กำหนดไว้)

ผู้สมัครจะต้องส่งผลระยะวิ่งให้ครบตามที่กำหนด ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึก

• จับระยะด้วยนาฬิกาวิ่ง หรือ app ที่ใช้จับระยะวิ่ง เช่น Strava, Runtastic, Endomondo, RunKeeper ฯลฯ

ช่องทางการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม http://race.thai.run/Eazyrunningfortheblind

คุณสุรัฐ เลิศสมประสงค์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563

(เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) : คุณสุรัฐ เลิศสมประสงค์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีคุณรสพร  นิวาตวงศ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ

สมาชิกสโมสรไลออนส์ มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563

(เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563) : สมาชิกสโมสรไลออนส์วังสนพระนครกรุงเทพ และสมาชิกไลออนส์ต่างสโมสร มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ศูนย์ต่าง ๆ

ศูนย์ต่าง ๆ


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอด เป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นรูปโลโก้ของอาสาสมัคร เป็นทรงกลม พื้นสีฟ้า มีรูปฝ่ามือและหัวใจสีขาว อยู่บนพื้นสีฟ้า
งานอาสาสมัคร

ร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยงานอาสาสมัคร

รูปโลโก้วงกลมสีฟ้า ในภาพมีเงาคน 3 คนสีขาวชูมือขึ้นเหนือศรีษะทั้ง 3 คน แสดงความสนุกสนาน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการทางการเห็น

เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงร้านค้า เป็นทรงกลมสีฟ้า ภายในภาพมีรูปร้านค้าสีขาว อยู่ภายในวงกลมสีฟ้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้พิการทางการเห็นเป็นการสร้างอาชีพและให้อนาคต

เป็นโลโก้ที่ออกแบบเพื่อแทนสัญลักษณ์การบริจาค เป็นรูปวงกลมสีฟ้า ภายในมีมือถือเหรียญ สีขาว ทำท่าเหมือนบริจาคเงิน
ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.